2019:

2020:


Ledig annonseplass


Ledig annonseplass


Ledig annonseplass


Ledig annonseplass


Ledig annonseplass


Ledig annonseplass

31

30

29

28

27

26

25

24

23

16

22

21

20

19

18

17

14

11

15

13

12

9

7

Julemarked Røros

10:00-18:00.


5

Julemarked Røros

13:00. Åpning

Snøscena, Bergmannsgata


3

10

6

Julemarked Røros

10:00-18:00.


4

2

1

8

Julemarked Røros

11:00-16:00.


Desember

På Røros

Nærområdet

Rørosområdet

Rørosevent.no

 - - -

post@rorosevent.no